Forskare följer inte dataföreskrifter

Människor som deltar i undersökningar om ärftliga sjukdomar eller andra arvsanlag, bör vara uppmärksamma på vem som får ta del av uppgifterna. När Datainspektionen granskade 36 sådana studier visade det sig att forskarna i en tredjedel av fallen inte följt inspektionens föreskrifter.
Forskare som tänker studera ärftliga anlag hos en grupp människor måste i förväg anmäla det till Datainspektionen. Inspektionen talar då om på vilket sätt deltagarna ska informeras, och hur man ska skydda personuppgifterna. När Datainspektionen granskade 36 sådana studier visade det sig att forskarna i en tredjedel av fallen inte följt inspektionens föreskrifter. Anmärkningsvärt många tycker Datainspektionen och det kan leda till att känsliga personliga uppgifter om liv och hälsa sprids okontrellerat. Evalena Ödman vid Datainspektionen tycker att deltar man i sådan här studier sk aman noga ta reda på sina rättigheter. – Du har alltid rätt att få veta vilka uppgifter som finns om dig, och du har också rätt att om några uppgifter är fel, att få dem rättade. – Du har också rätt att få vet vilka som får ta del av de här uppgifterna. Det kan ju vara av oerhört stor betydelse om till exempel ett försäkringsbolag har rätt att gå in och titta i din journal och veta vilka genetiska anlag som du har, säger byrådirektör Evalena Ödman vid Datainspektionen
Anna Larsson, Ekot