Vetandets värld 2003-01-01

Blodförtunning till döds?

I en svensk studie med 42 000 patienter visades att man idag behandlar med för hög dos av det blodförtunnande medlet Waran. 500 färre dödsfall skulle inträffa med försiktigare behandling enligt forskarna.
Nyligen publicerades en artikel i British Medical Journal om användningen av det sen många år kända läkemedlet waran som används som blodförtunnande medel till exempel efter blodpropp eller hjärtklaffsoperationer och vid hjärtflimmer. På grundval av behandling på 42 000 patienter visades att man idag i allmänhet behandlar med för hög dos blodförtunnande medel, och att kanske så mycket som 500 dödsfall mindre skulle inträffa med försiktigare behandling. Studien är gjord av invärtesmedicinaren docent Martin Fahlén, statistikern Anders Odén och sjuksköterskan Anita Stålberg, alla i Kungälv, som ni hör i det här programmet av Vanna Beckman. De nya kunskaperna om försiktigare Waran-behandling som baseras på ett stort datorisarat patientmaterial får förhoppningsvis genomslag i praktiken så småningom. Socialstyrelsen förbereder nya nationella riktlinjer för hjärtsjukvården som ska ligga färdiga hösten 2003. Om de kommer med där har inte gått att få besked om på det här stadiet.