Domstolsverket erkänner brister vid tingsrätt

Flera åklagare har kritiserat säkerheten vid tingsrättens nya lokaler i Linköping. Domstolsverket håller med om att tingsrättens nya lokaler i Linköping har brister.
Åklagarna har reagerat mot att de misstänkta sitter så nära vittnen att de fysiskt kan ta på varandra. Nu överväger åklagarna att istället telefonförhöra vittnen. Domstolsverket erkänner brister men hävdar bestämt att alla instanser inom rättsväsendet fått vara med i planeringsarbetet. - Den närmaste tiden ska synpunkter samlas in. Då kommer vi tillsammans med tingsrätten att analysera synpunkterna, säger Hans Karlsson, Domstolsverkets företrädare vid planeringen.