Umekrog blir av med alkoholtillstånd

Café Creme i centrala Umeå får sitt alkoholtillstånd indraget. Det beslutade socialnämnden idag.
Skälet är att företaget brutit mot alkohollagens bestämmelser om hur bokföring ska vara upprättad. Nämnden var helt enig i sitt beslut.