Klart för pelletsfabrik i Storuman

Skellefteå Kraft köp av Byggelits fabrikslokaler i Storuman blev idag helt klar.
Byggelits verkställande direktör Olle Persson har godkänt uppgörelsen. Han har känt det som mycket angeläget att återskapa några av de förlorade arbetstillfällena i Storuman. Tanken är att anpassa fabrikslokalerna till produktion av pellets. Råvaran, som består av sågspån och rundved, kommer i huvudsak att hämtas från de leverantörer som Byggelit tidigare hade uppgörelse med. Investeringen beräknas uppgå till 63 miljoner kronor och skapar 16 till 18 arbetstillfällen i Storuman.