Umeå kommun ökar kampen mot droger

Umeå är en av sex kommuner i landet som statliga Alkoholkommittén valt ut för att utveckla alkohol- och narkotikaförebyggande arbete.
Att just Umeå valts motiverar kommittén bland annat med att "det finns 25.000 studenter som har en dokumenterat hög konsumtion av framför allt alkohol" och att "tillgängligheten på alkohol har ökat väsentligt genom att allt fler restauranger får utskänkningstillstånd".