Många nya regler och lagar efter nyår

Från den förste januari nästa år blir det tillåtet att föra in mer sprit, vin och öl i landet. En del skatter sänks medan andra höjs, och barnfamiljerna gynnas med lägre dagistaxor och högre föräldraförsäkring.
Vid årsskiftet träder många lagar och förordningar i kraft som bland annat påverkar vår privatekonomi. Ett exempel är att inkomstskatten sänks per år med mellan 800 och 3 500 kronor, beroende på vad man tjänar. Skattesänkningen sker genom ett avdrag i deklarationen. Samtidigt höjs också gränsen för när man börjar betala statlig inskomstskatt – i dag ligger den gränsen vid en lön på 24 200 och den höjs till 25 100 kronor. Grön skatteväxling Skattesänkningarna är ett led i den gröna skatteväxlingen och tanken är ju att de ska kvittas mot höjningar av energiskatten, skatt på koldioxid, avfallsskatt och skatten på bensin och diesel, som ju också blir dyrare. Men dagis blir billigare nästa år, åtminstone för femåringar vid årsskiftet och för fyraåringar senare i höst, i och med att gratis förskola tre timmar per dag införs. Vid årsskiftet höjs också taket i sjuk- och föräldraförsäkringen till 32 000 kronor. Dessutom höjer många kommuner och landsting skatten rejält. Ett nytt äldreförsörjningsstöd införs som garanterar människor över 65 en lägsta levnadsnivå, ett stöd som framförallt gynnar invandrade äldre som i dag inte har någon pension. Högre studiebidrag, högre räntor Studiebidraget uttökas från nio till tio månader. Men för alla dem med studielån kommer det nedslående beskedet att räntan höjs från 3 till 3, 2 procent. Vi lämnar det ekonomiska, andra nyheter nästa år är bland annat att homosexuella par får rätt att adoptera barn från den första februari. Samtidigt ska också hets mot homosexuella som grupp kriminaliseras genom att lagen mot hets mot folkgrupp utvidgas. Djurskyddet skärps, så att det bland annat blir enklare för polisen att omhänderta djur som far illa. Och så spriten då till sist. Från den första januari får vi föra in 5 liter starksprit, 6 liter starkvin, 52 liter vin och 64 liter starköl till Sverige. Men ändringen gäller bara införsel från annat EU-land.
Mari Forssblad