Ett steg närmare takbostäder

Regeringens förslag på hur det ska bli möjligt att bygga fler bostäder ovanpå kontorshus i städerna är klart, och om det godkänns kan de nya reglerna träda i kraft den 1 juli nästa år.
Enligt nuvarande regler måste hela byggnaden på en tomt ha samma ägare, men för att utnyttja markytan i attraktiva områden bättre vill regeringen ändra reglerna så att till exempel lägenheter på taket kan ha en annan fastighetsägare än kontoren i våningarna under.