Långt till äggdonationer trots beslut

Efter nyår blir det tillåtet med äggdonationer i Sverige. Men trots att beslutet fattades i våras kommer det att dröja innan verksamheten kommer igång.
Äggdonationer får bara utföras på landets universitetssjukhus och det varierar kraftigt hur långt dessa kommit i sina förberedelser. ”Förberedelserna tar för lång tid” Iris, patientföreningen för ofrivilligt barnlösa, har sett fram emot att äggdonation ska bli tillåten, men Lena Gimbergsson, som är kansliansvarig tycker att förberedelserna tagit alldeles för lång tid. – Jag tycker att det är hemskt att inte fler har kommit igång och kommit längre. Jag vill att de ska sätta igång på en gång, säger hon. Beslut i våras I våras blev det alltså klubbat i riksdagen att äggdonation ska tillåtas från den första januari – något som många barnlösa par väntat på. Spermiedonationer har varit tillåtna i många år, men kvinnor som inte kan producera egna ägg har fått åka utomlands för att få hjälp. Stort intresse Hittills har trehundra patienter anmält sitt intresse och nu är det upp till varje landsting att avgöra hur mycket man ska satsa på verksamheten. – Det kommer inte att innbära att alla kommer att få genomgå behandlingen, säger Lena Grimbergsson. Man måste titta på vilka som har det största behovet. Inväntar föreskrifter Det finns flera orsaker till att förberedelserna på de nio universitetssjukhusen tar tid, dels beror det på att man väntar in socialstyrelsens föreskrifter som ska presenteras inom kort, dels på att det är en ny behandling som ställer nya krav. Inte minst är det också en ekonomisk fråga. Två universitetssjukhus som ligger i startgroparna är Sahlgrenska i Göteborg och Huddinge sjukhus. Ändå kan dessa inte säga exakt när verksamheten kan starta. Donatorer och mottagare ska utredas och testas för olika sjukdomar innan man kan transplantera ägg. Föremål för forskning Enligt den nya lagen ska äggdonationer enbart utföras på universitetssjukhus för att forskare ska kunna följa upp verksamheten. Men det betyder inte att äggdonationer kommer att finnas på alla universitetssjukhus. I Skåne görs alla IVF-behandlingar, eller provrörsbefruktingar, av privata entreprenörer. Det innebär att varken universitetssjukhuset i Lund eller Malmö har förutsättningar för att ta hand om äggdonationer och de skånska kvinnorna får hoppas på specialremisser till sjukhus i andra landsting. Okänt för politikerna Detta kände den nya regionledningen inte till. Ingrid Lennerwall, som är socialdemokratiskt regionråd i Skåne säger att hon har varit i kontakt med överläkaren på Mas i Malmö och att han säger att det inte finns några färdiga förslag. – När vi har vårt första nämndsammanträde den 14 januari nästa år har jag bett om att få en information om läget i Skåne, säger Ingrid Lennerwall.
Anna Hanspers, Malmö