Enighet inom EU om asylsökande

EU-ländernas inrikes- och justitieministrar har efter en lång tids diskussioner enats om miniminivåer i mottagandet av asylsökande. Detta innebär ett steg framåt i harmoniseringen av EU:s flyktingpolitik, även om det fortfarande kommer att vara skillnader länderna emellan.
Mottagandet av asylsökande har skilt sig åt rejält inom EU, till exempel mellan Italien och Sverige. Det har gjort att många har använt sig av Italien som ett transitland. De har först tagit sig till Italien för att sedan resa vidare norrut, bland annat till Sverige, där mottagandet är mer ordnat och generöst. Eniga om miniminivåer Men nu har ministrarna kommit överens om att alla EU-länder ska erbjuda asylsökande kost, logi, kläder, en dagpeng, akut hälsovård och skolgång för barnen. Detta kommer på sikt förmodligen att minska gapet mellan norr och syd inom EU. Möjligheten att arbeta och själv välja bostadsort kommer däremot även i fortsättningen att variera. Första asylland Ministrarna har också enats om att vilket land som bär ansvaret för en asylansökan. Ett av de svåraste problemen har rört Dublinkonventionen om första asylland och vilka tidsregler som ska gälla. EU-länderna är nu ense om ett medlemslands ansvar för behandlingen av asylsökande, som får avslag, upphör efter tolv månader. Därefter får varje EU-land, där den asylsökande vistats illegalt i fem månader, ta ansvar.
Alice Petrén