Storstrejk i Venezuela fortsätter trots HD-utslag

I Venezuela har oppositionen beslutat att fortsätta storstrejken trots en order från Högsta Domstolen att omedelbart avbryta strejken inom oljeindustrin. Strejken syftar till att avsätta Venezuelas president Hugo Chavez och har pågått sedan den andra december.