Elbrist hotar i vinter

På flera håll i landet varnar energibolagen för att det kan bli svår elbrist om vintern blir kall. I storstadsområdena finns risk för att strömmen tillfälligt måste stängas av.
VDn för Göteborgs Energi, Anders Hedenstedt, säger till GöteborgsPosten att elbolagen kanske måste koppla bort vissa kunder en halvtimme i taget. Jönköping Energi har förvarnat sina större kunder att det finns risk för att strömmen stängs av under två timmar åt gången. Orsaken till att det kan bli brist på el är framför allt de låga nivåerna i kraftverkens vattenmagasin efter den torra sommaren.