Miniminivå för asylsökande inom EU

EU-ländernas inrikes- och justitieministrar har enats om miniminivåer för hur asylsökande ska tas emot. Alla EU-länder ska erbjuda asylsökande kost, logi, kläder, en dagpeng, akut hälsovård och skolgång för barnen.
Ett mer enhetligt bemötande ska bland annat motverka att många asylsökande använder vissa EU-länder enbart som transit, för att ta sig till länder där mottagandet är mer generöst, som Sverige. EU har också enats om att ländernas ansvar för behandlingen av asylsökande som får avslag upphör efter tolv månader. Därefter får varje EU-land där den asylsökande vistats illegalt i fem månader ta ansvar.