Kritik mot terrorlag

Lagrådet är kritiskt till regeringens förslag till ny lag mot terroristbrott. Den nya lagen innebär hårdare straff för en rad brott om dom begås i terrorsyfte.
Lagrådet hävdar att kriterierna för vad som ska betraktas som terroristbrott är för otydliga. Och rådet är också kritiska mot att riksdagen godkänt ett rambeslut om den nya EU-lagen mot terroristbrott redan i våras - innan förslaget granskats av svenska remissinstanser. De så kallade rambesluteten hotar kvaliteten på lagstiftningen, säger Hans Danelius, ledamot i lagrådet, till ekot.