”Sista chansen för Irak”

Ett krig mot Irak går fortfarande att undvika, men avgörandets stund närmar sig. Så kan man sammanfatta torsdagens Irak-utspel i USA. Efter att Hans Blix kallat Iraks vapendeklaration ofullständig, sa USAs utrikesminister att ”Irak håller på att förlora sin sista chans.”
USA underkände igår Iraks vapendeklaration. Utrikesmininster Colin Powell sa att Irak, genom att utelämna viktiga uppgifter, har har gjort sig skyldigt till påtagliga brott mot FN-resolutionen. – Iraks ovilja till att samarbeta och deras sätt att trotsa de internationella samfunden, gör att den dag då måste möta konsekvenserna av sitt handlande, närmar sig, sa Colin Powell. USA var ensamt om att beskylla Irak för påtagliga brott mot FN-resolutionen, en ordalydelse som anses kunna ligga till grund för ett militärt ingripande. Men även Hans Blix, chefen för FN:s vapeninspektörer, bekräftade på torsdagen i FN att deklarationen innehåller luckor. Vilket gör det omöjligt att slå fast att Irak inte har några massförstörelsevapen. – Frånvaron av de bevisen betyder förstås att man inte säkert kan veta att det inte finns några massförstörelsevapen i Irak, sa Hans Blix. Irak redogör till exempel inte för vad som hänt med de mjältbrandsbaktierer, som den förra gruppen vapeninspektörer registrerade 1998. Men USA tog inte den bristfälliga rapporten till intäkt för att utfärda en krigsförklaring mot Irak. USA kommer istället att inom ramen för FN bygga och stärka koalitionen mot Irak, samtidigt som man ökar pressen på Hans Blix att föra ut irakiska experter ur landet för att förhöra dem utom räckhåll för Saddam Hussein. Först i slutet av januari väntas USAs president George Bush fatta det avgörande beslutet om ett eventuellt krig.
Cecilia Uddén, Washington