Zornchefen vill driva kulturfrågor i länsstyrelsen

På torsdagen utsåg regeringen vilka som ska sitta i den nya styrelsen för länsstyrelsen i Dalarna. Det blir färre politiker och fler representanter från andra samhällssektorer. Zornmuséets chef i Mora, Birgitta Sandström, är en av de nya ledamöterna.
Hon vill främst driva kultur- och turistfrågor, men hon hoppas på att styrelsen ska driva frågor tillsammans.