Skolnedläggning klar

Igår kväll beslutade barn- och utbildningsnämnden att Bergs och Malös skolor ska läggas ner, trots protesterna från föräldrarna. Frågan om skolskjuts lyftes däremot ut, så eleverna får nu sin skolskjuts.
Trots föräldrarnas protester så ger sig alltså inte Uddevalla kommun - igår fattade barn- och utbildningsnämnden beslutet att lägga ner Bergs och Malös skolor. Beslutet var oenigt. Oppositionen tyckte att beslutsunderlaget var bristfälligt, och ville därför avvakta med ett beslut, men socialdemokraterna och vänstern drev igenom nedläggningen ändå. Orsaken till nedläggningen är att antalet elever i kommunen minskar. Dessutom har Bergs skola fått anmärkningar från arbetsmiljöverket. Barn- och utbildningsnämnden skulle också ta upp den segdragna frågan om skolskjutsar i Uddevalla. Det handlar om förslaget att elever som väljer en annan skola än den som de är tilldelad, t ex en friskola, inte skulle ha rätt till skolskjuts. Men den frågan lyftes ut från gårdagens möte eftersom den socialdemokratiska ordföranden ansåg att det inte fanns någon majoritet för det förslaget. Så nu får alla elever skolskjuts.