Karin Kock, Sveiges första kvinnliga statsråd


Karin Kock blev Sveriges första kvinnliga statsråd i Tage Erlanders regering 1947. Fram till dess bestod regeringarna enbart av män.

Karin Kock var också pionjär inom nationalekonomin och hon blev Sveriges första professor i ämnet. Siffror och hushållning stod i centrum både när hon talade på Sparsamhetens dag och när hon svarade på frågor hur om köttkupongerna skulle räcka till julskinkan.