Bygget i Sjöviken blir av som planerat

Bygget av ett 70-tal nya bostadsrätter i Sjöviken vid Mälaren i centrala Strängnäs, ser nu ut att bli av som planerat, sedan Länsstyrelsen har avslagit flera överklaganden.
Flera privatpersoner överklagade kommunens detaljplan och menade bland annat att miljön och områdets karaktär påverkas negativt av bygget. Men Kommunen har stor beslutanderätt när det gäller hur marken ska användas och hur miljön ska utformas, fastslår Länsstyrelsen, som inte heller anser att det funnits en jävsituation då ledamöter i kommunfullmäktige också ingått i gruppen som utsett segraren i arkitekttävlingen. Riksbyggen och Strängnäs kommun kan nu fortsätta sina planer.