Babyboom i länet

Nu föds det många barn igen! I Jönköpings län är det till och med ett överskott i befolkningen nu - det föds alltså fler människor än vad det dör.
Året är visserligen ännu inte slut men siffror från Statistiska centralbyrån och från sjukhuset visar på samma tydliga trend. På länssjukhuset Ryhov räknar man med över 1 600 förlossningar i år och det är minst 100 fler än i fjol. Jönköpings län är ett av fyra län som dessutom visar på ett födelseöverskott - alltså fler födda än döda.