Kommunen anmäler SVT för inslag om Götlundavatten

Arboga kommun tänker anmäla Sveriges Televisions program Uppdrag Granskning till granskningsnämnden, skriver Arboga tidning.
Orsaken är inslaget i veckan där det framkom att vattnet i Götlunda innehåller rester av bekämpningsmedel. Programmet hänvisade till gränsvärden som kommunen anser är felaktiga. Arboga kommun visste redan 1997 att det fanns rester av bekämpningsmedel i vattnet i Götlunda, men kommuninvånarna informerades inte förrän Uppdrag Granskning uppmärksammat fallet. Vattnet ska, enligt chefen på miljö- och byggförvaltningen Börje Lindh, inte vara farligt att dricka.