Oeniga politiker sade ja till folkölsförbud

Det blir förbjudet att dricka folköl på allmän plats i Jönköpings centrala delar.
I går beslutade kommunfullmäktige att permanenta försöket med alkoholförbudet som pågått några år. Men politikerna var långt ifrån eniga. Alla partier, utom kristdemokraterna och vänsterpartiet som röstade för förbudet, var splittrade den här frågan. Man fick rösta och ja-sidan vann med 45 mot 36. Därmed körde kommunfullmäktige över kommunstyrelsen vilket är mycket ovanligt. Socialdemokraten Magnus Rydh motiverar sitt ja till det här förbudet så här: - Sverige befinner sig mitt inne i en våt våg där konsumtionen av alkohol börjar närma sig 1800-talets nivåer. Folköl är för många ungdomar den första kontakten med alkohol. Mitt beslut är en solidaritetsyttring med de unga.