Klart med pengar för svensk trupp i Afghanistan

Det svenska försvaret får fortsatt anslag för att ställa en väpnad styrka till förfogande för den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF).
Det beslutade regeringen i går. Truppbidraget omfattar högst 45 personer och består av en civil-militär samverkansenhet och en militär samverkansenhet samt stabspersonal. Beslutet gäller till den 20 juni 2003.