Norrland övningsområde för utländsk militär

Utbildning av utländska militära förband och stridspiloter i vintermiljö kan bli nästa stora näringsgren i Norrlands inland.
De tankarna har man i alla fall inom näringsdepartementet. Utgångspunkten är den framgångsrika testverksamheten av bilar vintertid i norra Sverige - som omsätter 500 miljoner kronor och sysselsätter runt 1 500 personer. Minst lika många arbeten till kan skapas om verksamheten byggs ut, bedömer Carl-Johan Korsås, planeringschef på näringsdepartementet. Testning av militär materiel som stridsmissiler och utbildning av utländska soldater i vintermiljö skulle kunna vara ett komplement, anser han.