Narkotika mer tillgängligt

Fler och fler elever uppger att det säljs narkotika på skolorna. Men trots det så är det ingen skolpersonal som tror på uppgifterna.
Fler och fler elever uppger att det säljs narkotika på skolorna. Det visar den undersökning som Radio Väst gjort. 25% av niondeklassarna som deltagit i undersökningen uppger att det säljs narkotika på skolorna. Det är en ökning med 6% jämfört med föärra årets undersökning. Men trots det så är det ingen skolpersonal som tror på uppgifterna. - Det skulle vi ha märkt, säger bland andra Tomas Nilsson, rektor på Kristinebergsskoolan i Åmål. Björn Hibell på CAN, Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysning, säger till Radio Väst att i en undersökning gjord 1999 uppger niondeklassare att skolan är en av de platser man får tag i narkotika.