Miljöprövning krävs för flygbränsletransport

Banverket måste söka tillstånd för flygbränsletransporterna från Gävle hamn till Arlanda. Det beskedet kom från länsstyrelsen i går.
Det är Uppsala, Tierp och Älvkarlebys kommun som krävt att transporterna ska tillståndsprövas - ett krav som överklagades av banverket, men länsstyrelsen ger alltså kommunerna rätt. - Det är stora om väldigt stora mängder flygbränsle. Man kan då inte utesluta att det kommer att ske en olycka som kan skada grundvattnet, säger Mikaela Öhman, länsassessor på länsstyrelsen. I dag transporteras flygbränslet till Arlanda med tankbilar från Loudden tvärs igenom centrala Stockholm. Många har ansett att detta är för farligt och att det är bättre att frakta bränslet med tåg. Tanken är att bränslet istället ska tas in i Gävle hamn och sedan transporteras med tåg till Arlanda via Älvkarleby, Tierp och Uppsala. Men de tre kommunerna anser att en olycka skulle kunna förgifta grundvattnet och har därför krävt att transporterna först måste miljöprövas. Kravet överklagades av banverket men länsstyrelsen ger alltså kommunerna rätt - transporterna måste tillståndsprövas innan de kan komma igång - en process som kan ta mer än ett år. Banverkets chefsjurist Leif Aulin säger till Upplandsnytt att det här är ett hårresande beslut som banverket kommer att överklaga. - Om även högre rättsinstanser skulle komma fram till samma sak skulle detta innebära döden för svenska järnvägar eftersom en stor del av Sveriges järnvägstransporter då måste genomgå tidsödande tillståndsprövningar, säger han.