Skolverket sa nej till nytt gymnasium i Uppsala

Det blir inget nytt gymnasium i Uppsala startat av Svensk Global universitet. En ansökan gällde totalt elva gymnasieskolor i hela landet och så många brister att Skolverket sagt nej.
Mannen bakom ansökan misstänktes i somras för att ha drivit olagliga flyktingförläggningar i södra Stockholm. - Man har sökt många kommuner samtidigt men bara skickat in samma ansökan i samtliga fall. Ingenting är anpassat till den enskilda kommunen. Elevprognos saknas, man har till exempel bara sagt att man avser att starta med hundra elever i årskurs ett, berättar Märta Olofsson, undervisningsråd på Skolverket. Trots att Märta Olofsson skickade ut påminnelse om att ansökan skulle kompletteras så kom det inget mer, och det fanns brister både vad gäller kalkylerna över budget, elevunderlag och till exempel lokaler för skolorna - något som Skolverket ser allvarligt på. Det måste finnas en vettig lokal när det gäller verksamhet för barn och ungdomar. Dessutom säger de att det inte finns tillräckligt med kunskap om vad som krävs för att driva en gymnasieskola - och att det utifrån ansökan inte går att se att eleverna skulle lära sig tillräckligt. Mannen bakom ansökan misstänktes i somras för att ha bedrivit olagliga flyktingförläggningar i södra Stockholm - och han själv säger till Upplandsnytt att de falska anklagelserna säkert ligger bakom Skolverkets avslag. Märta Olofsson menar att det inte har med saken att göra. Till nästa år tänker mannen lämna in en ny ansökan med kompletteringar - han säger också att han kommer att överklaga Skolverkets avlsag till länsrätten. Bland annat menar han att det är för stränga oflexibla krav som skolverket ställer - att till exempel ha en dyr lokal ordnad innan man vet om man får starta verksamheten tycker han är orimligt.