Kommunanställd polis inte populärt i Jämtlands län

Bristen på poliser, gör att vart sjunde kommunalråd i landet, nu säger ja till en kommunalisering av närpolisen.
Polisbristen i glesbygdskommunerna kan motivera en uppdelning av polisen i en statlig respektive kommunal del, för att få en bättre fungerande organisation, enligt förespråkarna. En modell som får stöd av bland andra Jerzy Sarnecki , professor i kriminologi, som pläderar för en lagändring som tillåter just kommunala poliskårer och sheriffer. Men samtliga kommunalråd i Jämtlands län säger nej till förslaget och menar att polisens resurser är en statlig angelägenhet, och att ansvarsområdet inte bör skjutas över på kommunerna.