Kraftigt höjda avgifter för musik- och dansskola

Den kommunala musik-och dansskolan i Enköping ser nu ut att kunna slippa det stora besparingskravet som hotat verksamheten. Istället höjs de avgifter eleverna betalar med över 40 procent.
Tillsammans med det beslut om omprioriteringar som tagits i styrelsen för frivilliga skolformer, och det extra anslag på en halv miljon som man hoppas få från kommunstyrelsen, ska det räcka för attt avvärja hotet om neddragningar i musik- och dansundervisningen. Den kommunbudget för 2003 som Enköpings fullmäktige klubbade i går kväll innebär också höjda avgifter för tekniska hjälpmedel inom vård- och serviceförvaltningen, liksom för sophämtningen. Kommunalskatten förblir oförändrat 20:98.