Centern tar strid mot nedläggning av byskolor

Det är bäddat för politisk strid i Östersunds kommun efter beslutet att lägga ner fyra byskolor.
- Barn- och ungdomsnämndens förslag är orimligt, menar centerns oppositionsråd i Östersund, Per Söderberg. Han betecknar förslaget om nedläggning av byskolorna som förhastat och illa underbyggt. Centern anser att för lite hänsyn har tagits till gjorda konsekvensutredningar och ifrågasätter också om siffrorna för besparingarna som skulle bli följden stämmer. Centerpartiet säger sig nu vara i färd med att ta fram ett annat förslag som alternativ till de föreslagna nedläggningarna.