Klimatprojekt i hamn

Efter en intensiv jakt på sponsorer så är det nu klart att Teknikens hus i Luleå nästa år startar ett europeiskt informationsprojektet om klimatfrågor. Svenska, engelska och franska skolelever ska informeras i ämnet, bland annat genom små utställningar i klassrumsformat.
Teknikens hus har fått två miljoner kronor av EU för att utveckla och leda samarbetsprojektet och ett antal sponsorer bidrar med lika mycket. Förutom miniutställningar så blir det också en ny utställning i Teknikens hus samt en idébok för lärare. Chefen för Teknikens hus, Lena Embertsén, är glad över att projektet nu ekonomiskt är i hamn. - Det säkrar vår framtid flera år framöver, säger hon till Norrbottensnytt.