EMU-valet blir dyrt för kommunerna

Kommunerna drabbas av extra kostnader för folkomröstningen om EMU nästa år och valet till EU parlamentet 2004. Enligt vallagen ska kommunen ställa upp med politiker i valnämnd och valförrättare nåt som för Kalmar del rör sig om 1,5 miljoner och för Västerviks del om 1 miljon. De kommunchefer P4 Kalmar pratat med tycker att statens skulle ta en stor del av de här kostnaderna , då de här valen inte egentligen är någon kommunal angelägenhet.