Svart städhjälp när hemtjänsten minskar städningen

Allt fler pensionärer efterfrågar svart städhjälp.
I takt med att hemtjänsten städar allt mindre så väljer många pensionärer och handikappade att köpa till städtjänster privat. Men många anser sig inte ha råd att betala en städfirma som tar ut skatt och avgifter utan försöker ordna städhjälpen svart. En städerska i länet som SR Kronoberg har varit i kontakt med, och som erbjuder svart städning, säger att det blir allt vanligare att just pensionärer vänder sig till henne.