Räddningstjänstanställda mest missnöjda

Nu är det kartlagt vad personalen på kommunala förvaltningar i Göteborg tycker om sina jobb.
Och det är anställda på Räddningstjänsten som är minst nöjda med sin arbetssituation, visar en stor enkätundersökning från Statistiska centralbyrån. När det gäller lön - men också i frågor om delaktighet, information, kompetensutveckling och förtroende för ledning ligger betygen från Räddningstjänstens anställda i botten bland kommunens förvaltningar.