Pungskador av mountainbikecykling

Ett alltför intensivt cyklande på så kallade mountainbikecyklar kan leda till infertilitet hos män, menar en österrikisk urolog.
Det är doktor Ferdinand Frauscher, urolog vid universitetssjukhuset i österrikiska Innsbruck, som har studerat valda kroppsdelar som hos flitiga cyklister utsätts för en del friktion. Resultaten presenteras på en amerikansk radiologkonferens. Små, små ärr på pungens insida och försämrad spermieproduktion är ett par exempel på de avvikelser han sett hos hela 90 procent av mountainbikeåkarna, mot bara 26 procent hos icke-cyklister. Man har inte kunnat säga om avvikelserna är av övergående, och inte heller om de överhuvudtaget påverkar cyklisternas möjlighet att bli fäder. Cyklisterna som deltagit är dessutom aningen extrema - de terrängcyklar närmare 500 mil per år, eller minst två timmar om dan, sex dagar i veckan.