God tillgång på resplatser inför jul

I år finns det platser kvar på tågen längs Västkustbanan till jul. Både till och från Halland går det också att åka obokat. När det gäller bussarna till och från Malmö och Göteborg ska ingen behöva bli utan plats. Blir en buss full ska en ny komma så länge det finns resenärer lovar bussbolagen. I kväll räknar SJ med att själva julresandet tar fart.