"Ta vara på barnskötarnas kompetens"

Fackförbundet Kommunal är kritiskt till skollagskommitténs förslag om förändringar inom förskolan. Förslaget innebär bland annat att det är förskollärare som ensamma ska leda verksamheten på förskolan, istället för förskollärare och barnskötare tillsammans som fallet är idag.
Christina Nilsson, som är facklig företrädare på Kommunal i Halmstad, tycker att man mer borde ta tillvara barnskötarnas kompetens och satsa på deras vidareutbildning.