Länsstyrelsen vägrar kommentera

Lantbrukaren Bengt Bengtsson i Öxabäck blev av med sitt miljöstöd. Hans åkrar hade plötsligt inget naturvärde. Den enhet på länstyrelsen som skurtit ner stödet vill idag inte kommentera ärendet.
Det var handläggaren David Lindberg vid länstyrelsen som gjorde bedömningen av Öxabäcksgårdens naturvärden och skötsel och därefter minskade miljöstödet kraftigt. Han hävdar att han följt de bestämmelser som finns för stödet och att föändringen gjorts beror på att EU-reglerna ändrats. Enligt David Lindberg vill han inte kommentera för att han inte kommer ihåg alla detaljer i ärendet. Trots upprepade försök att få David Lindberg att kommentera ärendet har han nekat. Men samma åkrar får inte planteras igen med skog för att dom har för höga naturvärden. Länstyrelsen anser att det är mycket olämpligt att skogsplantera fastigheten med tanke på områdets stora naturvärden och att området är mycket välskött i dag. Lena Åsander som skrivit yttrandet anser att gården har mycket höga naturvärden och anser att det är beklagligt att sådana här landskap riskerar att försvinna helt.