Föräldrar till provrörsbarn är lyckligare

Föräldrar till provrörsbarn har en stabilare och mera harmonisk relation och är lyckligare än andra föräldrar. Det visar ny svensk forskning som gjorts på kvinnokliniken vid Linköpings universitet.
Studien är den enda i världen där man jämfört par som fått barn genom provrörsbefruktning med par som fött barn på vanligt sätt. Paren i de bägge grupperna är lika gamla och forskarna har följt dem från graviditeten tills barnet fyllt ett år.