Fler avvisade gömmer sig för myndigheterna

Det har skett en markant ökning av antalet personer i Blekinge som håller sig gömda efter att de fått ett avvisningsbesked.
För ett halvår sedan var 100 personer efterlysta - en siffra som nu är uppe i drygt 300. Enligt Håkan Jufors, avdelningschef för gränspolisen i Blekinge, är utvecklingen väntad eftersom antalet avvisningsbeslut ökat under hösten. Totalt i landet finns det drygt 3000 personer som är efterlysta av polisen sedan de avvikit efter besked om avvisning från utlänningsnämnden.