Vetenskapsradion Historia 2002-12-26

Den magiska stenen

I Estlands finns fortfarande spår av en uråldig hednisk religion. Vetenskapsradion Historia undersöker de historiska orsakerna till hur detta är möjligt.
I Estland finns ännu offerstenar och heliga träd och källor där blod från offerdjur nyss stelnat. Långt in på 1800-talet offrades djur i en hednisk ceremoni vid dessa heliga platser, lika länge valde många ester att på hedniskt vis begrava sina släktingar intill hemgården istället för på kyrkogården. I landets sydöstra del finns fortfarande levande treditioner från en hednatid som kan vara mer än tusen år gammal. Vetenskapsradion Historia undersöker vad detta är för en religion och vilka historiska paraleller man kan dra mellan estnisk hedendom och svensk. Smaklös fisk I del tre i serien om historisk mat avnjuts smaklös fisk - en typ av mat som besättningen på Vasa och andra 1600-talsskepp var tvungna att sätta i sig.