Den magiska stenen

Vetenskapsradion Historia undersöker den märkliga estniska hedendom som ännu frodas i landet. Heliga offerstenar och läkande källor står i fokus för hednatron, som bär spår av vikingatida religion och kanske ännu äldre traditioner. Dessutom smakar vi på äcklig fisk från 1600-talets Vasaskepp.