Flygbränsletransporterna från Gävle kan stoppas

Banverket MÅSTE söka tillstånd för de planerade flygbränsletransporterna från Gävle hamn till Arlanda. Det beskedet lämnade länsstyrelsen i Uppsala går, trots att banverket i ett överklagande tidigare hävdat sin suveräna rätt att fritt bestämma över landets järnvägstransporter.
Det är Uppsala, Tierp och Älvkarlebys kommun som krävt att transporterna ska tillståndsprövas - ett krav som överklagades av banverket, men länsstyrelsen ger alltså kommunerna rätt. Banverket har hitills av principskäl hävdat sin suveräna rätt att fritt bestämma över landets järnvägstransporter. Banverkets chefsjurist Leif Aulin säger i en kommentar att beslutet är hårresande och att det skulle innebära döden för svensk järnväg om det vinner laga kraft. Kommunerna å sin sida, har dock med omtanke om bland annat sina vattentäkter likväl krävt en tillståndsprövning.