Socionomutbildning till sydöstra Sverige

Växjö universitet blir först i sydöstra Sverige med en Socionomutbildning. Högskoleverket har beslutat att ge universitetet rätt att utfärda socionomexamen med start hösten 2003. Efterfrågan är stor på socionomer i Sverige och vid Växjö universitet planeras det nu för antagning med 50 studenter per termin.