Ny VD för svensk kärnbränslehantering

Claes Thegerström blir ny VD för svensk kärnbränslehantering SKB med start 1 februari. Han efterträder Peter Nygårds som går till nya arbetsuppgifter utanför företaget.
Thegerström har varit vice VD i företaget sen 1998 o under 90-talet ledde han förstudierna om lokalisering av ett djupförvar i Oskarshamn i Forsmark. SKB är ett miljöskydds-företag med uppgiften att ta hand om Sveriges kärnavfall på ett säkert sätt.