Slutåkt med VV-line till Tallin

Färjetrafiken mellan Västervik och Tallinn med VV-line kommer läggas ned med anledningen av att rederiet tycker att hamnavgifterna är för höga i Tallinn. VD'n Bengt Nilsson säger till Västerviks Tidningen att det inte är fair play i rederibranschen. Till exempel har rederiet Tallink betydligt lägre hamnavgifter än VV-Line i Tallin.
En privat hamn byggs nu i Beckerit, alldeles intill Tallinn och eventuellt hoppas VV-Line att kunna återkomma på sträckan när hamnen är färdigbyggd till sommaren. Inga anställda hos VV Line i Västervik berörs av nedläggningen.