Ökat tryck på äldreomsorgen i Sandviken

Nu ökar trycket ytterligare på de redan hårt ansträngda kommunala äldreboendena i Sandviken. Anledningen är att det privata äldreboendet Norråsen i Kungsgården läggs ner den sista feburari, eftersom Sandvikens kommun sagt upp avtalet.
Nyordningen innebär att dom boende på Norråsen nu ska slussas ut till dom kommunala äldreboendena, som redan idag har tuffa arbetsförhörhållanden för personalen. Ulla Söderberg som arbetar på äldreboendet Ängsbacken i Sandviken där personalen tidigare hotat med massuppsägningar på grund av arbetsbelastningen säger att de anställda nu är oroad över förändringen. De äldre på Norråsen är sjukare än de boende på ängsbacken och därför mer vårdkrävande, menar hon. Carina Liljebrand, boendesamordnare vid Sandvikens Kommun är emellertid av annan uppfattning. Omsorgsbehovet är lika stort på alla äldreboenden menar hon och försäkrar dessutom att det inte kommer att bli FLER äldre på de kommunala institutionerna. De äldre från Norråsen har redan successivt börjat slussas ut i den kommunala omsorgen. De som inte har hittat ett nytt särskilt boende innan den sista februari kommer att erbjudas en kortidsplats i väntan på en mer permanent lösning.