Satsning på elever med utländsk bakgrund

Umeå kommun och Skolverket har träffat ett avtal som innebär att kommunen får 700 000 för att bland annat förbättra introduktionen av nyanlända.
Det är inom fem områden som ska förbättra förutsättningarna för eleverna med utländsk bakgrund. Det handlar om att utvecka modersmålsundervisningen och svenska som andraspråk. Målet är att fler elever med utländsk bakgrund ska lämna skolan med godkänt betyg. Under de två åren som projektet pågår kan man bland annat anställa resurspersoner och ordna seminarier och studiebesök.