Stormen stoppar ström och färjor

Kraftiga vindar och hårt väder väntas allmänt över länet och de första tecknen finns redan.
På riksväg 45 strax norr om Hackås har det kommit rapporter om att södergående körfält blockeras av kullblåsta träd. I Västjämtland är ett 100-tal elabbonenter utan ström i trakterna av Storlien-Duved-Enafors. Runt 1 200 elabbonenter har strömlöst i bl a Lit, Myrviken, Hackås och Revsundsområdena, meddelar Jämtkraft. Graninge Energis abbonenter i Hammerdalsområdet, ett hundratal kunder, saknar också ström för närvarande. Färjetrafiken på Storsjön har också problem på grund av blåsten. Färjan Norderön- Håkansta har ställt in trafiken helt och färjan Isön-Norderön har svårt att hålla tidtabellen.