Lågt anbud fällde inlandsflyget?

Uppenbarligen har de lämnat ett för lågt anbud, så kommentarer Rikstrafiken att det danska flygbolaget DAT säger upp avtalet om inlandstrafiken.
Enligt Rikstrafikens chefsförhandlare Elisabeth Forslin hade Danish Air Transport fått ett bra underlag att räkna på, men sedan dess har resandet på linjerna minskat. DAT hade väldigt kort förberedelsetid för uppdraget, menar Elisabeth Forslin på Rikstrafiken. Hon hoppas nu att nästa operatör ska lyckas bättre. Från Rikstrafikens sida tycker man att det är synd att DAT säger upp avtalet nu när de ändå såg ut att ha löst många av inkörningsproblemen. Uppsägningstiden är sex månader och på den tiden hoppas både företrädare för berörda kommuner och Rikstrafiken på att en ny operatör ska kunna hittas och förbereda sig på uppdraget.